(placeholder)
Bij opdrachten krijgt de achtergrond van de opdracht zoals de persoon, de situatie,        dat wat het beeld in zich moet dragen, een plek in de uiteindelijke vorm.


Vragen die hierbij aan bod komen:

- Wat is de achtergrond van de opdracht?

- Wat moet het beeld tot uiting brengen?

- Welke plek heeft u voor het beeld in gedachten? Binnen of buiten?

De keuze van de steen is afhankelijk van waar het beeld moet komen.


Lees verder bij de pagina omtrent het werkproces.


In opdracht